Kan Lactal brukes under menstruasjon?

Ja. Lactal kan med fordel også brukes under eller etter menstruasjon. Blodet har høyere pH-verdi enn det sure miljøet i underlivet. Dette kan føre til økt pH-verdi i underlivet, som kan gi illeluktende utflod.