Utflod fra underlivet

utflod fra underlivet

Utflod fra underlivet er som regel ikke et tegn på sykdom. De fleste kvinner har utflod, og den bidrar blant annet til å beskytte underlivet mot infeksjoner.

Visste du at illeluktende utflod som oftest ikke skyldes soppinfeksjon?

Den vanligste årsaken til illeluktende utflod er en bakteriell ubalanse i underlivet. Dette er et vanlig problem, og cirka hver fjerde kvinne rammes av det av og til. Bakteriell ubalanse er imidlertid et ukjent begrep for mange kvinner, som i stedet tror de har en soppinfeksjon og dermed feilbehandler seg selv med soppmidler.

Det er også vanlig å ha soppinfeksjon og bakteriell ubalanse samtidig. Da hjelper det ikke å bare behandle soppinfeksjonen.

Hva kommer det av?

Den bakterielle ubalansen som forårsaker illeluktende utflod, skyldes ofte økt pH-verdi i underlivet. Økt pH-verdi kan føre til at melkesyrebakteriene minsker i antall. Melkesyrebakterier som normalt finnes i skjeden, er nyttige bakterier som danner surgjørende melkesyre. Når det blir færre melkesyrebakterier, blir det flere andre bakterier som kan gi opphav til vond lukt og irritasjon. Økt pH-verdi kan f.eks. forekomme ved bad, langvarig menstruasjon eller etter samleie. Antibiotikakurer/penicillin kan også påvirke bakteriebalansen i underlivet.

Ubalanse i underlivet er et vanlig problem kan løses. Lactal senker pH-verdien og forhindrer at den holder seg høy. Dermed kan illeluktende utflod og irritasjon motvirkes.

"Økt pH-verdi kan forårsakes av langvarig menstruasjon, bad og samleie"